Rijk aan historisch en cultureel erfgoed, en dat in een landschappe­lijk waardevol decor met sterke natuurwaarden: dit gebied schept talrijke opportuniteiten voor de loka­le economie, duurzame landbouw, toerisme en recreatie.

  Zacht glooiende heuvels en brede beekvalleien met meanderende beken, afgezoomd met waarde­volle bronbossen met op het hoogste punt het Kravaalbos. Typerend voor de streek is de hopteelt. Dit gevari­eerde landschap kan bogen op een opvallend onroerend erfgoed met de Abdij van Affligem, de Abdij Maria Mediatrix, het Wa­terkasteel van Moorsel ... 

  Landschap van Erembald tot Kravaalbos

   

  Op een boogscheut van Brussel, op de grens van Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant ligt een verborgen parel: het Landschap van Erembald tot Kravaalbos. Het gebied is rijk aan historisch, natuurlijk en cultureel erfgoed. Dit schept opportuniteiten voor lokale economie, korte ketenlandbouw, duurzaam toerisme en recreatie.

  Maar de open ruimte staat onder grote druk die alleen maar zal toenemen door de bevolkingsgroei in de omliggende woonkernen.

  Het strategisch project 'het Landschap van Erembald tot Kravaalbos wil oplossingen aanreiken voor de uitdagingen rond onder meer biodiversiteit, klimaatadaptatie en -mitigatie, lokale voedselvoorziening en functionele verwevenheid. 

  Een robuuste open ruimte in kwaliteitsvolle relatie tot de bebouwde kernen biedt ecosysteemdiensten als schone lucht, biodiversiteit, ruimte voor recreatie en landschapsbeleving. 

  IN DE KIJKER

  Erembald-Kravaal Happening

  Doelstellingen

  Samenhangende open ruimte

  Robuuste en samenhangende open ruimte ontwikkelen en vrijwaren voor landbouw, natuur, bos en water, waarbij aandacht is voor het versterken van de identiteit van de diverse, waardevolle landschappen in het gebied. De productie van streekproducten wint aan belang.

  Functionele én recreatieve fiets- en wandelverbindingen

  Uitbouw van een netwerk van functionele én recreatieve fiets- en wandelverbindingen die tot in de kernen van de omliggende steden en woonkernen doordringen.

  Ruimtelijk rendement verhogen

  Ruimtelijk rendement verhogen in geplande nieuwe woonontwikkelingen in het open ruimtegebied en door slimme herontwikkeling van bebouwde ruimte die vrijkomt.

  Met steun van ...

  Contact

  Heb je een vraag over het project neem zeker contact op!

  info@erembaldkravaal.be of rechtstreeks naar iemand van ons team!

  De coördinatie van het project gebeurt binnen het Regionaal Landschap Schelde-Durme. Onze bureau is daarom bij hen gevestigd: Markt 1, 9230 Wetteren.

  Google Map

  Google Map

  We use cookies

  Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.