Hoeve Heierveld

Op de site van Hoeve Heierveld, een innovatief project in groene zorg, wil het MPC Sint franciscus de aanplant van hagen, heggen en houtkanten langs de perceelsgrenzen en verdere aanplant van bosplantsoen realiseren.

Hoeve Heierveld is een project waar volwassenen met een mentale beperking (verder genoemd “gasten”) dagondersteuning genieten en tewerkgesteld worden binnen het groene natuurlijke en ambachtelijk kader van het domein en de unieke hoevegebouwen. De gasten helpen onder begeleiding van twee professionele begeleiders bij het onderhoud en de aanleg van het domein en het vervaardigen van ambachtelijke hoeveproducten in het heropgebouwde bakkershuisje. Elke vrijdag is de bakkerij geopend voor het publiek. Buurtbewoners en andere geïnteresseerden kunnen in onze hoevewinkel terecht voor versgebakken brood uit de houtoven, en andere seizoensgebonden producten. 

Hoeve Heierveld wil zich nog meer omvormen tot een open plek.   Een samentuin wordt ingericht waar vrijwilligers op wekelijkse basis samen met de gasten groenten telen en de oogst verdelen of verwerken.  Ook worden er belevingsdagen aangeboden voor (school)groepen. Kinderen leren hoe brood in de houtoven wordt gebakken, en gaan hiermee zelf aan de slag. De gasten helpen bij de voorbereiding en bij het begeleiden van de activiteiten. De kinderen mogen helpen in de moestuin en voeren kleine werkjes uit. Op die manier komen ze niet enkel in rechtstreeks contact met personen met een beperking, maar staan ze ook in nauw contact met de natuur.

Regelmatig wordt er al een open hoeve-moment georoganiseerd: de paaszoektocht, halloweenavond, … kunnen telkens op heel wat belangstelling. Jaarlijks is er in augustus de open-hoeveweek met tal van workshops en activiteiten.  De plannen voor het verbouwen van de schuur tot een polyvalente ruimte krijgen vorm. De uitvoering staat gepland voor dit jaar. De activiteiten worden hierdoor nog toegankelijker voor het brede publiek.

Hoeve Heierveld beoogt volgende doelen:

  • bevorderen van biodiversiteit: in de soortenkeuze van de aanplant wordt gewerkt met streekeigen beplanting als voedselbron voor talrijke soorten.
  • recreatie en educatie: onze site leent zich uitstekend voor natuureducatieve activiteiten. Tevens kan onze site uitgroeien tot een rustplek in de wandellussen rond het deelgebied Wolfrot. Bezoekers kunnen zich hier verpozen en zich tevens informeren over onze werking.
  • erfgoedwaarde: door hak-en knothoutbeheer toe te passen, maken we de link met de ambachtelijke manier van het stoken van de houtoven en het bakken van brood zoals het vroeger gebeurde.

Contact

Heb je een vraag over het project neem zeker contact op!

info@erembaldkravaal.be of rechtstreeks naar iemand van ons team!

De coördinatie van het project gebeurt binnen het Regionaal Landschap Schelde-Durme. Onze bureau is daarom bij hen gevestigd: Markt 1, 9230 Wetteren.

Google Map

Google Map

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.