STiNNEKSAAN

Aan Café Stinne is er een perceel van ongeveer 75 are gelegen, dat door Café Stinne een tijd geleden werd verworven. Het is nu de bedoeling om dit perceel in te richten als natuurrijke rusten belevingsplek. Daarbij gaat er speciale aandacht uit naar het behoud en het versterken van de natuurwaarde die nu reeds aanwezig is. De wilde bijenpopulatie vormt een bijzonder punt van aandacht. Daarnaast willen we werken aan een betere toegankelijkheid van het terrein, maar op een zodanig manier dat de draagkracht van de natuurwaarde van het perceel niet in het gedrang komt. Café Stinne is een sociale, levende plek waar het bijeenbrengen van mensen centraal staat. Er wordt ernaar gestreeft om bij de aanleg en het beheer zoveel mogelijk lokale partners en vrijwilligers te betrekken.

ACTIES versterken van NATUURWAARDE:

 • Aanplant van een heg
 • Aangepast maaibeheer
 • Aanleg van een poel
 • Aanleg van een stapelmuur in zandsteen dat kan fungeren als bijenhotel
 • Boomgaard
 • ...

ACTIES versterken van BELEVINGSWAARDE

 • Zitplek van houten boomstambanken
 • Onthaal met uitkijktoren
 • Paalkampeer- en picknickplek
 • Boomgaard
 • Troostplek en reuze dromenvanger rond de zwarte populier
 • Natuurlijke spelaanleiding (boomkadaver en wilgentipi)
 • ...

De eerste resultaten:

Contact

Heb je een vraag over het project neem zeker contact op!

info@erembaldkravaal.be of rechtstreeks naar iemand van ons team!

De coördinatie van het project gebeurt binnen het Regionaal Landschap Schelde-Durme. Onze bureau is daarom bij hen gevestigd: Markt 1, 9230 Wetteren.

Google Map

Google Map

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.